Världsbokdagen

Världsbokdagen instiftades 1995 av UNESCO. Den 23 april är numera en dag då det arrangeras aktiviteter världen över för att fira Världsbokdagen. Det är ett tillfälle att hylla böcker och författare men också för att ”sprida glädje kring litteratur och läsning”.

Enligt UNESCOS generaldirektör, Irina Bokova har böckerna en stor betydelse för människan och vår historia: Den kraft böcker har för att främja individens utveckling och skapa sociala förändringar är utan konkurrens. Böcker är på samma gång intima och djupt sociala och kan lägga grunden till långtgående former av dialog mellan individer, inom samhällen och över tid.

Bokens betydelse är viktig på många plan, som verktyg för kreativitet, för människors önskan om att dela ”déer och kunskap, att inspirera till förståelse och tolerans”. Skönlitteraturen har en given plats i många samhällen och fungerar som en källa till både kunskap och förströelse. Samtidigt får vi inte glömma att många fortfarande saknar kunskaper i att läsa och skriva. Enligt statistik från 2010 saknar fortfarande omkring 775 miljoner vuxna dessa kunskaper. Två tredjedelar av dessa 775 miljoner illiterata är kvinnor. Läs och skrivkunnighet är ett av de viktigaste verktyg för att utrota fattigdom, utveckla samhällen och skapa fred. Därför vill jag så här på självaste Världsbokdagen, inte bara hylla boken, läsarna, författarna och de som producerar böcker utan också uppmärksamma vikten av att öka läskunnigheten i världen.

Själv firar jag boken med att göra ett författarbesök på Stadsbiblioteket, Kulturens Hus i Luleå. Vi kanske ses där.

Leve boken!

continents-774842_1280

www.theresbrannmark.se

Hitta inspiration för skrivandet

Det finns många sätt att hitta inspiration för skrivandet. Att läsa böcker kan vara en källa till inspiration. Poesi kan vara en annan. När jag skrev min roman lyssnade jag på musik som skulle passa stämningen i boken eller någon känsla hos karaktären. Musik kan också användas för att beskriva en karaktär, eller för att påverka hur läsaren ska uppfatta karaktären. Därmed inte sagt att läsaren får den bild som du som författare tänkt men tänk själv vad det säger om karaktären om hen dricker en latte eller kokkaffe, om hen bär märkeskläder eller second hand-fynd från Myrorna. Attributen är viktiga.

I boken lyssnar också mina karaktärer på musik. En av dem lyssnar på Mustasch ”Double Nature”. Själv lyssnade jag på Passengers ”Life’s for the Living”, som hjälp för att hitta den egen stämning jag behövde för att kunna formulera och gestalta ett skeende i boken.

Hur gör du? Vad gör du för att hitta den rätta skrivarstämningen?

 

person-692159_1280

 

 

 

www.theresbrannmark.se