Anteckna med stil

Det går aldrig att förutsäga när en bra idé dyker upp, en replik, en karaktär eller en tillfällighet som skulle kunna komma till användning i ett romanbygge. Därför är det viktigt att ha anteckningsmöjligheter nära till hands. Trots den tillgängliga tekniken föredrar jag att skriva mina anteckningar för hand, på rena blanka papper. De får absolut inte vara linjerade eller rutade. Det är också något extra att ha en snygg bok att skriva i, gärna tillsammans med en svart tuschpenna. När idéerna är tecknade med stil, allt från kråkfötter till välformade bokstäver, är det lätt att föra över dem från analogt till digitalt och väva in dem i en pågående formulering av en scen i en kommande roman.

journal-791286_1280

www.theresbrannmark.se

Kommentera