Hitta inspiration för skrivandet

Det finns många sätt att hitta inspiration för skrivandet. Att läsa böcker kan vara en källa till inspiration. Poesi kan vara en annan. När jag skrev min roman lyssnade jag på musik som skulle passa stämningen i boken eller någon känsla hos karaktären. Musik kan också användas för att beskriva en karaktär, eller för att påverka hur läsaren ska uppfatta karaktären. Därmed inte sagt att läsaren får den bild som du som författare tänkt men tänk själv vad det säger om karaktären om hen dricker en latte eller kokkaffe, om hen bär märkeskläder eller second hand-fynd från Myrorna. Attributen är viktiga.

I boken lyssnar också mina karaktärer på musik. En av dem lyssnar på Mustasch ”Double Nature”. Själv lyssnade jag på Passengers ”Life’s for the Living”, som hjälp för att hitta den egen stämning jag behövde för att kunna formulera och gestalta ett skeende i boken.

Hur gör du? Vad gör du för att hitta den rätta skrivarstämningen?

 

person-692159_1280

 

 

 

www.theresbrannmark.se

Kommentera